روشنایی و نورپردازی نورکده

روشنایی, نورپردازی, بهینه سازی سیستمهای روشنایی و نورپردازی

مقالات

سمینار روشنایی پارک ها و فضاهای سبز - مهرماه 1391 - اصول و قواعد علمی استفاده از LED در فضای سبز و پارک ها 

سمینار روشنایی پارک ها و فضاهای سبز - مهرماه 1391 -   اصول و قواعد علمی استفاده از LED در فضای سبز و پارک ها 

سمینار روشنایی پارک ها و فضاهای سبز - مهرماه 1391 - گونه های نورپردازی در بوستان ها 

سمینار روشنایی پارک ها و فضاهای سبز - مهرماه 1391 -   گونه های نورپردازی در بوستان ها 

سمینار روشنایی پارک ها و فضاهای سبز - مهرماه 1391 - انواع پارک ها و نکات کلیدی در روشنایی آنها

سمینار   روشنایی پارک ها و فضاهای سبز - مهرماه 1391 - انواع پارک ها و   نکات کلیدی در روشنایی آنها

سمینار آشنایی با استانداردهای تعیین رتبه کیفی لامپها و چراغهای LED - تیرماه 1392 - قسمت 2 - بخش 3 و 4: تیپ خیابانی و نورافکنی

سمینار   آشنایی با استانداردهای تعیین رتبه کیفی لامپها و چراغهای LED - تیرماه 1392 -   قسمت 2 - بخش 3 و 4: تیپ خیابانی و نورافکنی

سمینار آشنایی با استانداردهای تعیین رتبه کیفی لامپها و چراغهای LED - تیرماه 1392 - قسمت 2 - بخش 1 و 2: تیپ هالوژنی و فلورسنتی -

سمینار   آشنایی با استانداردهای تعیین رتبه کیفی لامپها و چراغهای LED - تیرماه 1392 -   قسمت 2 - بخش 1 و 2: تیپ هالوژنی و فلورسنتی -

سمینار آشنایی با استانداردهای تعیین رتبه کیفی لامپها و چراغهای LED - تیرماه 1392 - قسمت 1: الزامات عمومی و آزمون‌ها

سمینار   آشنایی با استانداردهای تعیین رتبه کیفی لامپها و چراغهای LED - تیرماه 1392 -   قسمت 1: الزامات عمومی و آزمون‌ها

سمینار آشنایی با استانداردهای تعیین رتبه کیفی لامپها و چراغهای LED - تیرماه 1392 - پیشرفت‌های چندساله اخیر فناوری LED در صنعت روشنایی 

سمینار   آشنایی با استانداردهای تعیین رتبه کیفی لامپها و چراغهای LED - تیرماه 1392 -   پیشرفت‌های چندساله اخیر فناوری LED در صنعت روشنایی 

سمینار آشنایی با استانداردهای تعیین رتبه کیفی لامپها و چراغهای LED - تیرماه 1392 - نحوه مشارکت در تدوین استانداردهای ملی ایران

سمینار   آشنایی با استانداردهای تعیین رتبه کیفی لامپها و چراغهای LED - تیرماه 1392 -   نحوه مشارکت در تدوین استانداردهای ملی ایران

مطالعه میدانی فنی- مهندسی و اقتصادی استفاده از چراغ های LED - شهریورماه 1390

مطالعه   میدانی فنی- مهندسی و اقتصادی استفاده از چراغ های LED - شهریورماه 1390

گزارش اصلاح سیستم روشنایی سالن کنفرانس سابا - شهریورماه 1390

گزارش   اصلاح سیستم روشنایی سالن کنفرانس سابا - شهریورماه 1390

مطالعه ساختار و استفاده از LED در چراغهای روشنایی - بخش دوم - سازمان بهره وری انرژی ایران

مطالعه   ساختار و استفاده از LED در چراغهای روشنایی - بخش دوم - سازمان بهره وری انرژی   ایران

مطالعه ساختار و استفاده از LED در چراغهای روشنایی - بخش اول - سازمان بهره وری انرژی ایران

مطالعه   ساختار و استفاده از LED در چراغهای روشنایی - بخش اول - سازمان بهره وری انرژی   ایران

مطالعه کاربرد انواع LED/OLED بعنوان منبع تامین نور مصنوعی - سازمان بهره وری انرژی ایران

مطالعه   کاربرد انواع LED/OLED بعنوان منبع تامین نور مصنوعی - سازمان بهره وری انرژی   ایران

بررسی فنی و اقتصادی اولیه طرح جایگزینی لامپهای هالوژن با لامپهای LED در مراکز و کاربری های تجاری - سازمان بهره وری انرژی ایران

بررسی   فنی و اقتصادی اولیه طرح جایگزینی لامپهای هالوژن با لامپهای LED در مراکز و   کاربری های تجاری - سازمان بهره وری انرژی ایران

مطالعات جابگزینی LED بجای هالوژن - سازمان بهره وری انرژی ایران

مطالعات   جابگزینی LED بجای هالوژن - سازمان بهره وری انرژی ایران

استاندارد 1-2-14878 : تعیین رتبه کیفی لامپ ها و چراغ های LED - قسمت 2: الزامات ویژه - بخش 1: لامپ های LED با کلاهک GU5.3 ، GU10، E27، E14

استاندارد   1-2-14878 : تعیین رتبه کیفی لامپ ها و چراغ های LED - قسمت 2: الزامات ویژه -   بخش 1: لامپ های LED با کلاهک GU5.3 ، GU10، E27، E14

استاندارد 1-14878 : تعیین رتبه کیفی لامپ ها و چراغ های LED - قسمت 1: الزامات عمومی و آزمونها

استاندارد   1-14878 : تعیین رتبه کیفی لامپ ها و چراغ های LED - قسمت 1: الزامات عمومی و   آزمونها

مطالعات جابگزینی LED بجای هالوژن - سازمان بهره وری انرژی ایران

مطالعات جابگزینی LED بجای هالوژن - سازمان بهره وری انرژی ایران

 مطالعات جابگزینی LED بجای هالوژن - سازمان بهره وری انرژی ایران
استاندارد 4-2-14878 : تعیین رتبه کیفی لامپ ها و چراغ های LED - قسمت 2: الزامات ویژه - بخش 4: نورافکن های LED

استاندارد 4-2-14878 : تعیین رتبه کیفی لامپ ها و چراغ های LED - قسمت 2: الزامات ویژه - بخش 4: نورافکن های LED

 استاندارد 4-2-14878 : تعیین رتبه کیفی لامپ ها و چراغ های LED - قسمت 2: الزامات ویژه - بخش 4: نورافکن های LED
استاندارد 3-2-14878 : تعیین رتبه کیفی لامپ ها و چراغ های LED - قسمت 2: الزامات ویژه - بخش 3: چراغ های LED خیابانی

استاندارد 3-2-14878 : تعیین رتبه کیفی لامپ ها و چراغ های LED - قسمت 2: الزامات ویژه - بخش 3: چراغ های LED خیابانی

استاندارد 3-2-14878 : تعیین رتبه کیفی لامپ ها و چراغ های LED - قسمت 2: الزامات ویژه - بخش 3: چراغ های LED خیابانی
استاندارد 2-2-14878 : تعیین رتبه کیفی لامپ ها و چراغ های LED - قسمت 2: الزامات ویژه - بخش 2: لامپ های LED لوله ای با کلاهک G5 و G13

استاندارد 2-2-14878 : تعیین رتبه کیفی لامپ ها و چراغ های LED - قسمت 2: الزامات ویژه - بخش 2: لامپ های LED لوله ای با کلاهک G5 و G13

 استاندارد 2-2-14878 : تعیین رتبه کیفی لامپ ها و چراغ های LED - قسمت 2: الزامات ویژه - بخش 2: لامپ های LED لوله ای با کلاهک G5 و G13
استاندارد 1-2-14878 : تعیین رتبه کیفی لامپ ها و چراغ های LED - قسمت 2: الزامات ویژه - بخش 1: لامپ های LED با کلاهک GU5.3 ، GU10، E27، E14

استاندارد 1-2-14878 : تعیین رتبه کیفی لامپ ها و چراغ های LED - قسمت 2: الزامات ویژه - بخش 1: لامپ های LED با کلاهک GU5.3 ، GU10، E27، E14

 استاندارد 1-2-14878 : تعیین رتبه کیفی لامپ ها و چراغ های LED - قسمت 2: الزامات ویژه - بخش 1: لامپ های LED با کلاهک GU5.3 ، GU10، E27، E14
استاندارد 1-14878 : تعیین رتبه کیفی لامپ ها و چراغ های LED - قسمت 1: الزامات عمومی و آزمونها

استاندارد 1-14878 : تعیین رتبه کیفی لامپ ها و چراغ های LED - قسمت 1: الزامات عمومی و آزمونها

استاندارد 1-14878 : تعیین رتبه کیفی لامپ ها و چراغ های LED - قسمت 1: الزامات عمومی و آزمونها
اختراعات روشنایی و نورپردازی

ردیف نام طراح طرح 1 الهام خسروی کاور لامپهای فلورسنت  2 سارا گل محمدی لامپ فوق کم مصرف 3 نسترن ابراهیمی لامپ فوق کم مصرف 4<

اختراعات روشنایی و نورپردازی
مقالات روشنایی ونورپردازی

مقالات ردیف موضوع  نام پديدآور منشا مقاله 1 روشنایی و نور‌پردازی در  معماری حسین سلطان‌زاده معماری و فرهنگ ،ش ۳۵ ،  بهار ۱۳۸۸ : ص ۷۴ - ۸۰

مقالات روشنایی ونورپردازی
معرفی پایان نامه های دانشگاهی روشنایی و نورپردازی

پایان نامه ها ردیف موضوع مقطع و رشته تحصیلی راهنما مشاور دانشجو سال 1 بررسی عوامل مؤثر در  طراحی مجموعه‌ المان‌هایی جهت نورپردازی فضاهای مسکونی با بهره‌گی...

معرفی پایان نامه های دانشگاهی روشنایی و نورپردازی
معرفی کتابهای روشنایی و نورپردازی

کتاب ها ردیف نام كتاب نام نويسنده/ مترجم سال انتشار ناشر اخرين چاپ  قيمت  ريال موجودی در بازار م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ روش‍ن‍ای‍ی‌

معرفی کتابهای روشنایی و نورپردازی
تجهیزات روشنایی و نور پردازی

انواع نور مخفی (LED BAR) تک رنگ و RGB: جهت نورپردازی انواع نور مخفی های رستورانها، لابی هتل ها، مراکز خرید، منازل مسکونی و ویلا ها به کار می رود. با این سیستم می توان از نورپردازی غیر مستقیم ...

تجهیزات روشنایی و نور پردازی
اطلاعات تماس
بیوگرافی شرکت

روشنایی و نورپردازی نورکده

تهران

نوع فعالیت

تولید کننده، خدمات

خدمات/محصولات

روشنایی، نورپردازی، بهینه سازی سیستمهای روشنایی و نورپردازی، سیستمهای روشنایی و نورپردازی(BMS)، سیستمهای روشنایی و نورپردازی بهینه در معابر، ر.شنایی و نورپردازی در مکانها و فضاهای عمومی، تاسیسات الکتریکی روشنایی، خدمات مشاوره

نوع مالکیت:

شرکت با مسئولیت محدود

دسته‌بندی محصولات و خدمات
بروز رسانی 3 روز پیش